top of page

TRAINING

Tijdens de lessen trainen wij verschillende onderdelen van Tang Soo Do zoals basistechnieken (bijvoorbeeld houding en standen), hand- en voettechnieken, loopvormen, zelfverdediging, wapentraining en sparring. In de lessen staan lichamelijke en geestelijke ontwikkeling centraal, maar vooral aandacht, respect en veiligheid voor de leden.

De 5 codes van Tang Soo Do:

1. Trouw aan je land.

2. Gehoorzaamheid aan je ouders.

3. Houd vriendschap in ere.

4. Niet terugtrekken in het gevecht.

5. Handel in strijd naar eer en geweten.

7 Leerstellingen van Tang Soo Do:

1.  Yom Chi, rechtschapenheid (eerlijkheid, fatsoen, vertrouwen).

2.  Chung Shin Tong Il, concentratie (aandacht, focus, mentale gerichtheid.

3.  In Nae, volharding (standvastigheid, volhouden, positief denken).

4.  Chon Kyung, eerbied en gehoorzaamheid (ontzag, hoogachting, luisteren, gewilligheid).

5.  Kuk Ki, zelfbeheersing (kalmte, controle, bedwingen van driften en hartstochten).

6.  Kyom Son, nederigheid (gering, bescheidenheid, tegenpool van arrogantie).

7.  Paek Jol Bul Gul, onbedwingbare geest (niet beinvloedbaar, zelfvertrouwen, consistentie).

14 Opvattingen om Tang Soo Do te leren:

1.  Het doel van de training is geestelijke en fysieke ontwikkeling/verrijking.

2.  Serieuze benadering.

3.  Totale inzet.

4.  Regelmatig en constant oefenen.

5.  Steeds de basistechnieken blijven herhalen.

6.  Op geregelde tijden oefenen.

7.  Altijd luisteren naar de instructies van de instructeur of meerderen.

8.  Wees niet overmatig eerzuchtig.

9.  Ga veelvuldig je eigen prestaties na.

10. Volg steeds een vastgesteld oefenpatroon.

11. Blijf de reeds geleerde technieken regelmatig herhalen.

12. Leer naast de technieken, ook grondig de theorie en filosofie.

13. Probeer je luiheid te overwinnen.

14. Zindelijkheid is vereist na de training. Houd jezelf en je omgeving altijd schoon.

bottom of page