top of page

GESCHIEDENIS

Letterlijk vertaald betekent het woord "Tang", T'ang Dynastie van China, wat betrekking heeft op de gezamenlijke culturele achtergrond tussen China en Korea (617-907 AD). "Soo" betekent hand, maar ook vuist, stoot, slag of verdediging en "Do" betekent leefwijze of kunst. Aldus betekent "Tang Soo Do", de klassieke Koreaanse gevechtskunst welke werd beïnvloed door de T'ang methode van gevechtskunst.

 

De juiste oorsprong van Tang Soo Do, zoals iedere willekeurige gevechtskunst, is onduidelijk, hoewel er een aantal historische theorieën bestaan. Echter de meest geloofwaardige en traditionele versie is dat de gevechtskunst niet in een bepaald land is ontstaan, maar over de gehele wereld, afhankelijk van de behoefte van de mens. De kunst van Koreaanse Tang Soo Do kan worden terug gevolgd tot aan de periode van de drie koninkrijken waarin Korea was verdeeld.

Drie koninkrijken:

Koguryo werd gesticht in 37 voor Christus in het noorden van Korea. De Shilla Dynastie werd gesticht in 57 voor Christus in het zuidoostelijke deel van het schiereiland en Paekjae in 18 voor Christus. Na een lange opeenvolging van oorlogen verenigde de Shilla Dynastie de drie koninkrijken in 668 AD. Tijdens deze periode waren de primitieve gevechtskunsten erg in trek bij de oorlogvoering. Dit werd aangetoond door muurschilderingen, ruïnes en overblijfselen die een beeld gaven van Tang Soo Do uit die tijd.

 

Van de drie koninkrijken was de Silla Dynastie het meest beroemd voor de ontwikkeling van de gevechtskunst. Een legergroep bestaande uit jonge aristocraten die "HWA RANG DAN" werden genoemd was de hoofdgroep die deze kunst ontwikkelde. De meeste Koreaanse gevechtskunsten danken hun geestelijke en technische oorsprong aan deze groep. Onze vijf Tang Soo Do codes, samengesteld door Won Kwang, een monnik, zijn een deel van de geestelijke erfenis.

 

Vijf codes van Tang Soo Do:

1. Trouw aan je land.

2. Gehoorzaamheid aan je ouders (en ouderen).

3. Houd vriendschap in ere.

4. Niet terugtrekken in het gevecht (maak af waarmee je begint).

5. Handel in de strijd naar eer en geweten.

 

Gedurende de bezetting van Korea door het Japanse militaire regime (van 1909 tot 1945) was het beoefenen en onderwijzen van Tang Soo Do en andere krijgskunsten verboden. Na de Tweede Wereldoorlog werd deze beperking opgeheven. Verscheidene scholen voor de gevechtskunst werden toen opgericht. Deze Grootmeesters hadden de Japanse krijgskunsten bestudeerd en deze stijlen kregen verschillende namen zoals: Tang Soo Do, Kong Soo Do, Tae Soo, Hwan Soo, Kwon Bop. De bekendste grootmeester is Kwan Jang Nim Hwang Kee, hij koos uiteindelijk voor de naam Tang Soo Do voor zijn stijl. Vele senior leerlingen van Grootmeester Hwang Kee vertrokken naar het buitenland en vestigden daar de eerste buitenlandse Tang Soo Do scholen. Dit heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de verspreiding van Tang Soo Do over de wereld.

 

Geschiedenis van onze school:

In februari 2014 zijn leerlingen van Master Theo Ketelaar, de oprichter van Tang Soo Do Ketelaar Sport gestart met het aanbieden van Tang Soo Do lessen in Zevenaar. Naast het overbrengen van hun kennis van Tang Soo Do wilde zij op deze manier hun instructeur Master Theo Ketelaar eren. Dit is de reden waarom Master Theo Ketelaar als grondlegger van Tang Soo Do Zevenaar wordt beschouwd. Master Theo Ketelaar heeft een grote impact op de huidige instructeurs gehad o.a. wegens zijn kennis, passie, leiderschap en vriendelijkheid. Naast 4de Dan Tang Soo Do was hij ook houder van de 3de Dan in Judo en Jiu Jitsu. Helaas is Master Ketelaar op 4 maart 2007 op 66 jarige leeftijd overleden. Wij gaan door met het verspreiden van Tang Soo Do om hem te blijven eren.

bottom of page